​​​​​​​Det finns inget enkelt recept för att bygga en hållbar läroanstalt. Det handlar inte om att bara helt enkelt bestämma sig för att göra saker bättre, utan möjligheterna till förändring formas av många slags krafter. På den här sidan studeras hållbarhet främst ur perspektivet för ekologisk hållbarhet, men liknande fenomen kan även ses i förändringen mot social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.
Kestävän tulevaisuuden oppilaitosta rakentamassa

Skribenter: fil. dr Niina Mykrä, verksamhetsledare för Finlands natur- och miljöskolförbund rf