Utbildningsstyrelsen har utarbetat anvisningar för hur dessa exceptionella förhållanden ska tas i beaktande i bedömningen i den grundläggande utbildningen.
Suunnittelua

Anvisningarna är gjorda gällande de begränsningar som är i kraft fram till 13.5. Vi uppdaterar våra webbsidor och bearbetar våra anvisningar enligt behov. Vi uppger i början av texten datumet när sidan är uppdaterad.

Texten är uppdaterad 3.4

Sammanfattning

  • Bedömningen ska genomföras så som under normala förhållanden. Bedömningen under de rådande undantagsförhållandena ska genomföras i enlighet med de riktlinjer för bedömningen av lärandet som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.
  • Individuell och uppmuntrande respons samt handledning som läraren ger har en särskilt stor betydelse då undervisningen ordnas under undantagsförhållanden.
  • Bedömningen ska grunda sig på prov på elevens kunnande som samlats in på så många olika sätt som möjligt.
  • I bedömningsförfarandena och då eleven visar prov på sitt kunnande ska man ta i beaktande elevens hälsotillstånd, omständigheterna och eventuella andra orsaker som kan göra det svårt för eleven att visa prov på sitt kunnande. Eleven ska i så fall ges alternativa sätt att visa prov på sitt kunnande.
  • Det är skäl för utbildningsanordnaren att redan på förhand planera hur eleverna kan stödjas då man återgår till närundervisningen samt hur man säkerställer att eleverna under undantagsförhållandena har lärt sig de innehåll som undervisats i enlighet med målen för läroämnena.