I den här delen presenteras viktiga begrepp med koppling till jämställdhet och likabehandling och deras definitioner.


VAIN vakan TAYS-opas_Käsitteet

 

Det är inte meningen att du ska lära dig begreppen utantill, utan de utgör ett stöd när du lär dig mer om jämställdhet och likabehandling.