Känns det som om din arbetserfarenhet är som en otydlig massa, där det är svårt att lyfta fram din kompetens eller dina styrkor? Vid jobbsökning behövs kunskaper för att identifiera och sätta ord på kompetensen.

Arbetsgivarna vill veta vilka slags kunskapsfrön, klara stenar och oslipade diamanter arbetssökanden har samlat på sig längs sin karriärväg. När du känner dina färdigheter vet du också vad du kan erbjuda arbetsgivaren.

Tänk på dina framgångar

Vi börjar med det du anser är bäst. Tänk på en situation där du lyckats. Vad var det bästa? Situationen kan vara en arbets- eller studieerfarenhet eller något som hänt i en hobby.
Tyvärr minns man enkelt bara misstag, som överskuggar framgångarna. Det lönar sig att aktivt tänka tillbaka på framgångar, eftersom det stärker självkänslan och självförtroendet. När du nått framgång har du använt dina styrkor.

Framgång kräver inte topprestationer

Känns det som Framgångar betyder inte något stort och betydande, utan något som fick dig att känna dig bra och som du är stolt över. Ofta tror man att framgångar är topprestationer som nås efter extrema ansträngningar. Det är på modet att utmana sig själv, men det har lett till en snedvriden uppfattning om att man alltid måste överträffa sig själv.

Det behöver inte alltid vara svårt att lyckas. Det är bättre att tänka på styrkorna som något som är lätt eller naturligt för dig själv. Att något är lätt betyder inte en underprestation, utan att du är bra.

Analysera framgången och tacka dig själv

Dela upp framgångssituationen i delar: 1) vad förutsattes för framgången, 2) vilka saker möjliggjorde en framgångsupplevelse i den situationen? Till exempel hur var sinnesstämningen, ämnesområdet, sällskapet, tiden och platsen eller vilka arbetssätt och förhållanden bidrog till framgången?

Till slut är det bra att fundera över hur du kan handla i fortsättningen för att få motsvarande upplevelser. Om du vet vilka faktorer som bidrog till känslan av framgång, kan du söka dig till framgångar.

Och kom ihåg att tacka dig själv ärligt efter framgångar! Underskatta inte, utan sätt värde på dina handlingar. Du behöver inte var perfekt.

Berätta om framgångar

Att berätta om en framgångsupplevelse gör det lättare att analysera upplevelsen. Berätta om framgångarna för en kompis, spela in din berättelse eller skriv några rader med anteckningar.

Att med egna ord ta i sär framgången hjälper att konkretisera vad du är intresserad av och vad som inspirerar dig. En kompis kan ge feedback och när ni pratar kan ni upptäcka nya färdigheter i bådas kompetens.

Samla anteckningar om alla erfarenheter och kunskaper

En enkel men fungerande övning för att sätta ord på din kompetens är att samla kunskaper, erfarenheter och framgångar på post-it-lappar. Lägg märke till att du samlar på dig kunskaper inom alla livsområden.

Förutom utbildning och erfarenhet ska du gå igenom åtminstone följande teman: fritidsintressen, volontärarbete och organisationsarbete, utbytesstudier, backpacker-erfarenheter, tilläggsstudier och kurser, språkkunskaper, it-kunskaper och slutarbetets ämne. Lägg också märke till interaktionsfärdigheter, dina personlighetsdrag och emotionella färdigheter.
Sammanställ anteckningarna t.ex. som en mind map-karta. Bevara anteckningarna, eftersom de är till hjälp när du skriver arbetsansökningar.

Följ motivationen - den utvecklar dina styrkor

Smarta arbetsgivare söker inte efter arbetstagare som kan allting. I dag betonas allt mer att arbetstagaren har utvecklingsförmåga. Ge inte upp även om det känns som att det är svårt att komma med tydliga styrkor vid jobbsökning. Förutom framgångar ska du tänka på vad du vill lära dig.

Trots att din karriär är kort, har du samlat på dig en mängd olika kunskaper. Vissa färdigheter är små frön som fortfarande utvecklas. Andra färdigheter märker du redan tydligare. De är som klara stenar, saker som du är intresserad av. Följ saker som du är intresserad av, eftersom de kan utvecklas till diamantstyrkor.