Uppdaterad 28.12.2022

Under den kommande hösten och vintern är det bra att förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist även inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, utbildningen som handleder för examensutbildning, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. Kommunerna och de övriga anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna är beredda på olika störningssituationer. Det är viktigt att beredskapsplanerna preciseras för att motsvara de aktuella utsikterna.

På nationell nivå försöker man hantera eventuell elbrist med elavbrott i situationer där förbrukningen av el överskrider produktionen. Elavbrott som drabbar konsumenterna är dock en av de sista åtgärderna som vidtas vid elbrist. Medborgarna och organisationer i samhället har nu uppmanats att fästa uppmärksamhet vid sin elförbrukning och att spara el. Att behandla hur man kan spara el är en del av fostran och undervisningen i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik samt läroplans- och examensgrunderna.

Toppförbrukningen under dygnet infallet vanligtvis under morgonen och tidigt på kvällen. Under året är förbrukningen störst under kalla vinterdagar. Anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare bör förbereda sig på eventuella elavbrott och på att dessa kan pågå i upp till ett par timmar under eller efter toppförbrukningen under dygnet. Om situationen är möjlig att förutse kan det hända att man informerar om eventuell elbrist på förhand. Elavbrott kan även ske utan förvarning och därför bör man även vara beredd på oförutsedda avbrott.

I praktiken innebär ett eventuellt elavbrott att det kanske inte är möjligt att utföra alla de vanliga morgonrutinerna i hemmet. Elavbrott påverkar även på många sätt vardagen inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna för såväl barnen, eleverna och de studerande som personalen.

Det viktigaste med tanke på beredskapen för ett eventuellt elavbrott inom småbarnspedagogiken och utbildningen är att

  • säkerställa en så vanlig och god vardag för barnen, de unga och de studerande som möjligt och skapa en trygghetskänsla i den exceptionella situationen
  • värna om personalens, även ledningens, välbefinnande och ork i arbetet
  • informera vårdnadshavarna, barnen, eleverna och de studerande om arrangemangen i rätt tid