Utbildningsstyrelsens stödmaterial som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik tar fasta på hur man under coronaepidemin ska ordna verksamheten och de proaktiva arrangemangen inom förskoleundervisningen och inom småbarnspedagogiken som ges utöver förskoleundervisningen.

Texten har uppdaterats 23.3.2022 för att motsvara undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation av 1.3.2022. I texten finns också information om förnyelsen av regeringens hybridstrategi för att hantera koronakrisen samt information om samarbete i fråga om ventilation och inomhusluftens kvalitet.

Det är viktigt att anordnarna av förskoleundervisningen förbereder sig för att coronaepidemin kan fortsätta och att den lokala epidemisituationen kan förutsätta särskilda åtgärder vid anordnandet av förskoleundervisningen. Samtidigt är det skäl att utvärdera behovet av och införa åtgärder som behövs för att åtgärda konsekvenserna som epidemin har haft för barnens välbefinnande och lärande.

Stödmaterial för återhämtningen från coronaepidemin finns på sidan Ordnande av förskoleundervisning och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.1.2022.

Det här stödmaterialet riktar sig till anordnarna av förskoleundervisning och innehåller instruktioner för beredskapen under vårterminen 2022, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang. Textens länkar och laghänvisningar har uppdaterats.

Se också anvisningarna för ordnandet av småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2022.