Utbildningsstyrelsens stödmaterial som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik tar fasta på hur man under coronaepidemin ska ordna verksamheten och de proaktiva arrangemangen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken som ges utöver förskoleundervisningen.

Texten har uppdaterats 15.10.2021. Stödmaterialet har uppdaterats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information finns i avsnitten Beredskap och verksamhet under coronavirusepidemin, Verksamhetssätt för att förhindra spridningen av coronaviruset och Nya barn i förskoleundervisningen. Länkarna i texten har setts över. 

Det är viktigt att anordnarna av förskoleundervisningen förbereder sig för att coronaepidemin kan fortsätta och att den lokala epidemisituationen även under höstterminen 2021 kan förutsätta särskilda åtgärder vid anordnandet av förskoleundervisningen. Samtidigt är det skäl att utvärdera behovet av och införa åtgärder som behövs för att åtgärda konsekvenserna som epidemin har haft för barnens välbefinnande och lärande.

Stödmaterial för återhämtningen från coronaepidemin finns på sidan Ordnande av förskoleundervisning och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.8.2021.

Det här stödmaterialet riktar sig till anordnarna av förskoleundervisning och innehåller instruktioner för beredskapen under höstterminen 2021, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang. Texten är i huvudsak densamma som under våren 2021. Textens länkar och laghänvisningar har uppdaterats.

Se också anvisningarna för ordnandet av småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021.