Utbildningsstyrelsens stödmaterial som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik tar fasta på hur man under coronaepidemin ska ordna verksamheten och de proaktiva arrangemangen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Texten har uppdaterats 15.10.2021. Stödmaterialet har uppdaterats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information finns i avsnitten Beredskap och verksamhet under coronavirusepidemin, Verksamhetssätt för att förhindra spridningen av coronaviruset och Att bekanta sig med verksamheten och börja i småbarnspedagogiken. Länkarna i texten har setts över. Avsnittet om planering av sommar- och semestertider har tagits bort.

Anordnarna av småbarnspedagogik ska förbereda sig för att coronaepidemin kan fortsätta och att den lokala epidemisituationen även under höstterminen 2021 kan förutsätta särskilda åtgärder som gäller anordnandet av småbarnspedagogik.

Det här stödmaterialet innehåller instruktioner för beredskap höstterminen 2021, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang. Texten är i huvudsak densamma som under våren 2021. Textens länkar och laghänvisningar har justerats så att de är aktuella.

Samtidigt finns det behov av att utvärdera och vid behov vidta åtgärder till exempel gällande barnens välbefinnande och situationer där barnet inte har deltagit i småbarnspedagogiken på grund av den exceptionella coronasituationen. Stödmaterialet för planeringen av återhämtningen från coronaepidemin hittar du på sidan Ordnande av småbarnspedagogik och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.8.2021.