Mobilitetsintyget är ett europeiskt dokument. I mobilitetsintyget antecknas de kunskaper och färdigheter som deltagaren har uppnått under sin lärandeperiod i ett annat europeiskt land.
Attachments