Hoppa till huvudinnehåll

Biologi och geografi i gymnasiet


Syftet med biologiundervisningen är att väcka intresse för bio- och miljövetenskaper och att fördjupa förståelsen för livsrelaterade fenomen från molekyl- och cellnivå till biosfären. Syftet med geografiundervisningen är att bredda studentens geografiska världsbild och utveckla förmågan att förstå globala, regionala och lokala fenomen, tidsmässiga förändringar i dessa, samt regionala problem och lösningar.

Biologiundervisningen ska väcka intresse för bio- och miljövetenskaper och att fördjupa förståelsen för livsrelaterade fenomen från molekyl- och cellnivåer till biosfären.

Geografiundervisningen ska bredda de studerandes geografiska världsbild och utveckla förmågan att förstå globala, regionala och lokala fenomen, tidsmässiga förändringar i dessa samt regionala problem och lösningar.

Biologiundervisningen guidar de studerande i att förstå levande naturens strukturer, funktioner och interaktioner samt evolutionens betydelse i utvecklingen av levande organismer. Undervisningen hjälper de studerande att förstå biovetenskapernas potential att främja mänsklighetens, levande organismernas och livsmiljöers välmående. Undervisningen stöder de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande.

Geografiundervisningen uppmuntrar de studerande att ta ställning till förändringar som sker i den egna närmiljön och runt om i världen, samt att vidta aktiva åtgärder för att främja både naturens och människans välmående. Undervisningen guidar eleverna att bli medvetna om växelverkan mellan natur och mänsklig aktivitet och att betrakta världen som en föränderlig livsmiljö med kulturell mångfald. Geomedia används mångsidigt och aktuella nyheter behandlas i undervisningen för att öva de studerandes färdigheter att delta och påverka samt för att utveckla ett kritiskt tänkande. Dessutom får de studerande stöd för att bygga hållbar utveckling.