Ett stort tack för läsåret som gått!

Blogg
Småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering har varit föremål för livlig offentlig debatt i synnerhet under valvåren. Betydelsen av vårt arbete har erkänts och när sommaren närmar sig kan vi alla vara stolta över arbetet i vardagen som formar framtidens bildning.

Minna Kelhä

En grupp barn springer glatt ut ur skolan.

Läsåret 2022–2023 står inför sitt slut. Även detta år har vardagen kantats av osäkerhet: kriget i Ukraina fortsätter, spåren av pandemiåren är tydliga och vi har varit tvungna att förbereda oss på olika exceptionella situationer, från informationspåverkan till elavbrott.

Vi lever i en tid som kräver att vi allt hårdare håller fast vid bildning, kunnande och allas lika möjligheter att delta. Småbarnspedagogiken och utbildningen samt den tro på framtiden som de medför utgör grunden för förmågan hos barn, unga och vuxna att leva i en värld med allt fler utmaningar, där tilliten till andra och till samhället sätts på prov på olika sätt.

Det står klart att jag inte är ensam om mina tankar: under valvåren har kunnande, inlärningsresultat och funktionsdugligheten hos vårt utbildningssystem debatterats flitigt. Samtidigt har man i vardagen inom småbarnspedagogiken och utbildningen hela tiden format framtiden: man har lärt sig, övat sig, lekt, blivit inspirerad och fått nya perspektiv.

För oss vid Utbildningsstyrelsen är det av största vikt att hålla fast vid att alla även i fortsättningen har lika möjligheter till lärande, oberoende av var i landet man är bosatt eller vilken bakgrund man har. Detta innebär även att alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen ska ha möjlighet att i vardagen koncentrera sig på det allra viktigaste, det vill säga undervisning, stöd för lärande och välbefinnande samt närvaro och social samverkan.

För att det här ska vara möjligt måste vi värna om de yrkesverksammas välbefinnande. För vår egen del vill vi på Utbildningsstyrelsen göra allt vi kan för att bidra till detta. Vi behöver återhämta oss även i vardagen, men i synnerhet under sommaren finns det förhoppningsvis möjlighet till återhämtning för alla.

Därför är det nu dags att på hela Utbildningsstyrelsens vägnar tacka alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen för läsåret som gått. Jag önskar er alla och alla barn, elever och studerande en avkopplande ledighet. Jag vill även framföra mina lyckönskningar till alla som blivit klara med sina studier och tagit examen och till alla elever och studerande som inleder en ny fas efter hösten.

Glad sommar!


Skribent

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen