Samarbete mellan skola och invandrade vårdnadshavare kan lösa problem bland unga som riskerar att marginaliseras

Blogg
Samarbete mellan hem och skola Integration Kulturell mångfald Lärare och pedagogisk personal Jämlikhet och delaktighet Grundläggande utbildning
För att vi tillsammans ska kunna lösa barn och ungas utmaningar måste vi förstå behoven hos invandrade vårdnadshavare. I en Dialogpaus som ordnades av Utbildningsstyrelsen och föreningen Suomi-Syyria Ystävyysseura ry möttes lärare från huvudstadsregionen och föräldrar som pratar arabiska.

Yahya Alhajji och Anne Kolehmainen

En gruppbild av Dialogpausens deltagare.
I Dialogpausen deltog lärare och arabisktalande föräldrar.

Den senaste tiden har det rapporterats om ökat våld bland minderåriga. Barnombudsmannen Elina Pekkarinen sade i Helsingin Sanomat 28.10.2022 att man inte kan tala om en våldsspiral utan att samtidigt tala om invandring. Vi instämmer i Pekkarinens åsikt att invandrarbarns och -ungas problem måste lösas tillsammans med deras vårdnadshavare. 

I Dialogpausen som Utbildningsstyrelsen och Suomi-Syyria Ystävyysseura ry ordnade i höstas om samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna möttes arabisktalande vårdnadshavare för elever inom den grundläggande utbildningen och lärare i skolorna i huvudstadsregionen. 

I diskussionen berättade vårdnadshavarna att de upplever att samarbetet mellan hem och skola ibland har lyckats bra och ibland sämre. Vårdnadshavarna önskade att skolorna höll tätare kontakt och beaktade deras kulturella bakgrund och uppfostringsvärden, till exempel genom att komma ihåg högtider som hör till familjens liv.

– Jag önskar att skolan och lärarna skulle hjälpa oss att bättre förstå skolans verksamhet och hur vi som föräldrar bättre kan stöda våra barn att lära sig och utbilda sig här i landet, sade en av deltagarna.  

De lärare i huvudstadsregionens skolor som deltog i Dialogpausen berättade för sin del att de inte har tillräckligt med tid och kompetens för att hålla kontakt med vårdnadshavarna, även om man har identifierat att detta behövs. 

Invandrade föräldrars delaktighet måste stödas – goda upplevelser av flerspråkiga handledare 

Särskilt skolor med flerspråkiga handledare har goda erfarenheter av samverkan mellan hem och skola. De flerspråkiga handledarnas uppgift är att stärka delaktigheten hos elever med invandrarbakgrund och stödja samarbetet mellan hem och skola. Brahim Oubamouh, som arbetar som flerspråkig handledare i grundskolan Vesalan peruskoulu i Helsingfors, berättade om sitt jobb i sitt inledningsanförande. Detta väckte ett stort intresse för arbetet och deltagarna önskade fler flerspråkiga handledare i skolorna.

För att vi tillsammans ska kunna lösa utmaningarna för barn och unga som riskerar att marginaliseras måste vi förstå behoven hos invandrade vårdnadshavare. Invandrade vårdnadshavare kan behöva mer information om barnens skolgång än vårdnadshavare som gått i skola i Finland.

När man bygger upp dialoger är det viktigt att se till att invandrare kan delta i diskussionerna. När tillräckligt många tolkar deltar i en Dialogpaus-diskussion får alla uttrycka sig på det språk de kan bäst. Delaktighet uppstår inte av sig själv, utan man måste medvetet arbeta för den. 

Dialogpaus-diskussionen var en del av Inrikesministeriets migrationsdialoger. De instanser som ordnat dialogpauser skickar sammandrag av diskussionerna till Inrikesministeriet, där informationen utnyttjas bland annat i den kommande totalreformen av utlänningslagen och i beredningen av Finlands övergripande migrationspolitik. Informationen från diskussionen utnyttjas också vid Utbildningsstyrelsen för att utveckla integrationsstödet. 


Skribenter

Yahya Alhajji
Yahya Alhajji
Koordinator för föreningen Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Anne Kolehmainen
Anne Kolehmainen
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen