Samarbetet med hemmen behöver vara starkt – då håller det också under exceptionella tider

Blogg
Samarbete mellan hem och skola Grundläggande utbildning
Då ett nytt läsår inleds känns det på ett spännande sätt både roligt och upplyftande att gå till skolan och småbarnspedagogiken: Barnen tycker det är roligt att träffa sina kompisar och det känns bra med de vardagliga rutinerna. I skolan doftar det ännu av nya böcker och pennorna som precis har packats upp ur sina förpackningar lockar till att rita och skriva. Den här hösten är ändå väldigt exceptionell.

Pia Kola-Torvinen och Ulla Siimes

Kuvassa Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Daghemmens och skolornas verksamhet omfattas av anvisningar om avstånd och hygien och hälsosäkerhet är ett begrepp som har kommit för att stanna i våra ordförråd. Arrangemangen inverkar också på daghemmens och skolornas samarbete med hemmen. Vi har fått ta del av situationer där föräldrarna upplevt att samarbetet med hemmen av orsak eller annan har minskat till att endast omfatta meddelanden på Wilma eller e-post. Vårdnadshavarna får nödvändigtvis inte möta barnens lärare eller övrig personal eller bekanta sig med daghemmets eller skolans utrymmen, och de blir då kanske inte heller bekanta med vårdnadshavarna till barnens kamrater.

Vid Världens största föräldrakväll i april konstaterades att betydelsen av lärarens närvaro och kontakten till hemmen verkligen framhävdes under distansundervisningsperioden på våren. Vårdnadshavarna och de sakkunniga var eniga om att en aktiv interaktion mellan skolan och hemmet och mellan läraren och eleven var av stor betydelse både för barnets skolgång och för familjernas ork. Det här är en påminnelse för oss om att man inte får glömma samarbetet med hemmen, även om undervisningen nu i huvudsak genomförs som närundervisning och även om det behövs andra lösningar för samarbetet än tidigare.

Samarbetet får nya former

Daghemmen och skolorna har redan under våren tagit fram idéer på nya former av samarbete mellan hemmet och skolan. Man har ordnat föräldrakvällar med mindre deltagargrupper och i stora utrymmen eller utomhus. En del av föräldrakvällarna har hållits på distans och i en del skolor har lärarna ringt runt till alla familjer. Det har varit möjligt att virtuellt bekanta sig med daghemmets eller skolans lokaler, eller så har man kunnat besöka dem i mindre grupper vid en överenskommen tidpunkt. Man berättar om daghemmets och skolans verksamhet med bilder och videor och utvärderingssamtalen genomförs med digitala förbindelser.  

Vårdnadshavarna fick under vårens distansundervisningsperiod på nära håll se skolans verksamhet och undervisning i praktiken under en exceptionell tid. Det var då fint att lägga märke till den positiva attityden som de flesta vårdnadshavarna har gentemot skolgången, vilket på många sätt stödde barnets lärande hemma. Vårdnadshavarnas förståelse för skolan ökade och man behärskade fint alla digitala verktyg. De här erfarenheterna uppmuntrar förhoppningsvis vårdnadshavarna att fortsätta samarbeta med daghemmet och skolan och att även ur vårdnadshavarens synvinkel fundera över nya sätt att både skapa och upprätthålla samarbetet. Whatsapp-grupper för klassens föräldrar, picknick-träffar på distans och föräldrakvällar som föräldraföreningen ordnar via nätet är några sätt som har kommit för att stanna.

Samarbetet med hemmen kan inte ta en paus

Skolorna har redan tidigare fått önskemål om att man vill veta mer om hur barnets vardag förlöper i skolan, hur barnet arbetar i grupp och om barnet eller den unga har kompisar. De här behoven kvarstår. Vårdnadshavarna och lärarna behöver oberoende av coronaviruset kunna skapa ett fungerande samarbetsförhållande som bygger på ömsesidig tillit. Den här relationen blir inte till om vi inte möter varandra – live eller virtuellt. Nära samarbete och aktiv kommunikation med hemmen och vårdnadshavarna får en helt speciell betydelse i undantagssituationer, till exempel om ett barn försätts i karantän eller ska delta i undervisningen på distans.

Vi har varit tvungna att anpassa oss till en ny situation där det inte är möjligt att förutse framtiden. Allt kan också förändras väldigt snabbt. Vi klarar oss ändå tack vare samarbete. Samarbetet blir till då vi möter varandra, lär känna varandra och då vi upplever att daghems- och skolgemenskapen är viktig för oss.

Fredagen den 25 september firas den nationella Hem och Skola-dagen. På grund av coronasituationen uppmärksammas dagen på andra sätt än under tidigare år. Dagen firas kanske i en mindre omfattning eller med helt nya arrangemang. Det finns också skolor som har beslutat att fira dagen då läget med coronaviruset ger möjlighet att igen träffas i en större skara ansikte mot ansikte. Alla sätt är lika värdefulla, varje dag kan vara en Hem och Skola-dag.

Även Världens största föräldrakväll ordnas i höst igen den 12 november 2020 klockan 18.00. Följ våra sidor för att bekanta dig med programmet och kom med!


Skribenter

Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Undervisningsråd
Ulla Siimes
Ulla Siimes
Ordförande