Varje barn, ungdom och studerande har rätt till en trygg lärmiljö utan diskriminering även under krisen i Ukraina

Blogg
Ukraina
Rysslands attack mot Ukraina är oacceptabel och chockerande för mänskligheten.

Minna Kelhä

Två pojkar med ryggsäckar på ryggen (bakifrån)

Krisen i Ukraina kommer väldigt nära inpå och många av oss kan ha vänner, samarbetspartner eller familj i Ryssland eller Ukraina. En del barn och unga kan också ha stor oro för hur närstående som bor på de krisdrabbade områdena har det. I Finland finns också många barn, elever och studerande med ukrainsk, rysk och belarusisk bakgrund. Ett krig som pågår så nära vårt hemland kan väcka ångest och rädsla hos oss alla. Vi behöver stödja varandra.

Vi har fått ta del av oroväckande budskap om att situationen har medfört mobbning, hatretorik och diskriminering bland barn, unga och studerande i Finland. Det är självklart att inga barn, unga eller studerande får anklagas för Rysslands attack mot Ukraina, oberoende av nationalitet eller modersmål. Det är nu vår gemensamma uppgift att se till att lärmiljön är en trygg plats där det inte förekommer diskriminering.

De gångna åren har varit väldigt tunga och påfrestande, eftersom vi länge har levt i en vardag som har präglats av coronaepidemin. Krisen i Ukraina ökar belastningen i vardagen ytterligare. Nu är det ännu viktigare än tidigare att tro på en bättre framtid och ta hand om den egna orken. Småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna har vid sidan av hemmen en särskilt viktig roll i att upprätthålla trygghetskänslan hos barnen, de unga och de studerande och i att stödja deras framtidstro. Arbetet som görs i den småbarnspedagogiska verksamheten och i skolorna och läroanstalterna är oerhört värdefullt. Vi uppmuntrar alla som arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningen att stödja sig på och söka stöd hos den egna arbetsgemenskapen. 

En stor del av arbetet som vi gör på Utbildningsstyrelsen tar fokus på att främja internationaliseringen i samhället, och den pågående krisen berör även oss och våra intressegrupper på fältet. Vi strävar efter att på alla sätt stödja våra kolleger som arbetar med internationalisering samt de finländare som är utomlands och de utländska medborgare som kommit till Finland inom ramen för våra internationella program. Situationen utvecklas hela tiden och frågorna som uppstår är inte enkla att besvara, men vi försöker att för vår egen del så fort som möjligt komma med anvisningar i olika frågor. Vi erbjuder också stöd för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i Finland. 
 


Skribent

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen