Vad är ekologisk hållbarhet? Vad omfattar global fostran? När är ekonomin hållbar? De centrala begreppen med anknytning till hållbarhet som samlats på den här sidan hjälper till att öppna dessa och andra frågor.
Kestävän kehityksen käsitteet ja määritelmät

Skribenter: högskolepraktikant Tomas Härmä & högskolepraktikant Nea Nasib, Utbildningsstyrelsen