8 resultat

Datainsamling

Amisbarometern 2022

Planerade
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 29.2.2024
Datainsamling

Gymnasiebarometern 2024

Planerade
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 2.2.2024
Datainsamling

Statsunderstödsverksamhetens kundnöjdhetsenkät 2023

Planerade
Tid när insamlingen genomförs 3.4 – 31.5.2023
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Datainsamling

Enkäten Hälsa i skolan 2023

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 1.3 – 28.4.2023
Organisationer Institutet för hälsa och välfärd
Datainsamling

Utvärdering av grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 2.1 – 28.2.2023
Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering
Datainsamling

Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 2 – 31.1.2023
Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering
Datainsamling

Arbetslivets respons på yrkesutbildningen

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 1.7.2021 –
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Datainsamling

Studeranderespons inom yrkesutbildningen

Pågående
Organisationer Utbildningsstyrelsen