7 resultat

Datainsamling

Statsunderstödsverksamhetens kundnöjdhetsenkät 2023

Planerade
Tid när insamlingen genomförs 3.4 – 31.5.2023
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Datainsamling

Enkäten Hälsa i skolan 2023

Planerade
Tid när insamlingen genomförs 1.3 – 28.4.2023
Organisationer Institutet för hälsa och välfärd
Datainsamling

Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 2 – 31.1.2023
Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering
Datainsamling

Enkät om grundskolornas specialundervisning

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 1.11 – 31.12.2022
Organisationer Statistikcentralen
Datainsamling

Information om inlärningsstöd för förskoleutbildning inom småbarnspedagogik

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 1.10 – 30.11.2022
Organisationer Statistikcentralen
Datainsamling

Arbetslivets respons på yrkesutbildningen

Pågående
Tid när insamlingen genomförs 1.7.2021 –
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Datainsamling

Studeranderespons inom yrkesutbildningen

Pågående
Organisationer Utbildningsstyrelsen