43 resultat

Material

Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden

Rapporteringsskede
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.8.2020 – 31.12.2023
Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering
Material

Enkäten Hälsa i skolan 2023

Rapporteringsskede
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.3 – 12.5.2023
Organisationer Institutet för hälsa och välfärd
Material

Kommunenkät om småbarnspedagogik 2022

Publicerade
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1.2021 – 31.12.2022
Organisationer Kommunförbundet
Material

Utbildningsstyrelsens läromedelsförlags enkät om läromedelsbrist 2020–2022

Publicerade
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1.2020 – 31.12.2022
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Material

Genomgång av skolnätet

Rapporteringsskede
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1 – 31.12.2022
Organisationer Statistikcentralen
Material

Statistik över internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2022

Rapporteringsskede
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1 – 31.12.2022
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Material

Kopieringsundersökning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen hösten 2022

Rapporteringsskede
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 28.2 – 29.8.2022
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Material

Internationell verksamhet i grundskolor och gymnasier 2021–2022

Publicerade
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.8.2021 – 31.7.2022
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Material

Inverkan av Rysslands attack – enkät riktad till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning 5/2022

Publicerade
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.4 – 31.5.2022
Organisationer Utbildningsstyrelsen
Visar 1-9/43