Datainsamling

Amisbarometern 2022

Kontaktuppgifter

Jukka-Pekka Jänkälä
Ansvarig forskare
0503681952
jukka-pekka.jankala@otus.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Öppet material
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 3.12.2023 – 29.2.2024
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 29.2.2024
Beskrivning av insamlingen/materialet

Amisbarometern tar fram kontrollinformation om de yrkesstuderandes utbildning, hur de sökt sig till studierna, deras välbefinnande och framtidsutsikter. Enkätens uppgiftsinsamling genomförs via yrkesläroanstalten i Finland som en webbenkät. Till målgruppen hör unga och vuxenstuderande, som i detta nu studerar för yrkesinriktad examen på andra stadiet eller andra yrkesutbildningar. Undersökningen finansieras av SAKKI rf med stöd av statsbidrag av Undervisnings- och kulturministeriet.