Material

Genomgång av skolnätet

Organisationer Statistikcentralen

Kontaktuppgifter

Mika Witting
Statistikansvarig
0295513571
mika.witting@stat.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Avtal
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1 – 31.12.2022
Tid när insamlingen genomförs 20.9 – 20.10.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Syftet med datainsamlingen på våren som gäller skolnätet är att få reda på de läroanstalter som har verksamhet följande höst enligt situationen den 20 september.