Datainsamling

Gymnasiebarometern 2024

Kontaktuppgifter

Tina Lauronen
Ansvarig forskare
0503677259
tina.lauronen@otus.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Öppet material
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 3.12.2023 – 2.2.2024
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 2.2.2024
Beskrivning av insamlingen/materialet

Gymnasiebarometern tar fram kontrollinformation om de yrkesstuderandes utbildning, hur de sökt sig till studierna, deras välbefinnande och framtidsutsikter. Enkätens uppgiftsinsamling genomförs via gymnasieanstalten i Finland som en webbenkät. Undersökningen finansieras av SLL rf med stöd av statsbidrag av Undervisnings- och kulturministeriet.