Datainsamling

Information om inlärningsstöd för förskoleutbildning inom småbarnspedagogik

Organisationer Statistikcentralen

Kontaktuppgifter

Tilastokeskus
Kontaktperson
oppilaitostilastot@stat.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Avtal
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 20.9.2023 –
Tid när insamlingen genomförs 1.10 – 30.11.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

Statistikcentralen genomför Undervisnings- och kulturministeriets separata datainsamling Enkät om grundskolornas specialundervisning, då den nuvarande lagstiftningen om informationsresursen Koski inte tillåter att alla uppgifter som är centrala med tanke på stöd för inlärning och skolgång sparas i informationsresursen.

Med hjälp av enkäten samlar vi in uppgifter om:
1. elever med intensifierat eller särskilt stöd inom småbarnspedagogiken per 20.9.2022.
2. specialundervisning på deltid i småbarnspedagogik läsåret 2021–2022 (gäller allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd)

Datainnehållet i datainsamlingen är oförändrat, förutom att antalet elever som får intensifierat stöd eller särskilt stöd också samlas in efter kön.