Material

Internationell verksamhet i grundskolor och gymnasier 2021–2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Siru Korkala
029 533 8610
siru.korkala@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Utlämnas ej
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.8.2021 – 31.7.2022
Tid när insamlingen genomförs 3.5 – 31.8.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Årlig datainsamling för grundskolor och gymnasier. Datainsamlingen gäller internationell mobilitet bland elever, studerande och personal, internationalisering på hemmaplan och virtuell internationaliseringsverksamhet.