Material

Kopieringsundersökning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen hösten 2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Matti Ranta
+358295331537
matti.ranta@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Utlämnas ej
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 28.2 – 29.8.2022
Tid när insamlingen genomförs 29.8 – 28.10.2022
Beskrivning av insamlingen/materialet

Genom en enkät som vidarebefordras till läroanstalternas personal tar Utbildningsstyrelsen reda på hur mycket och vilken typ av material som personalen vid grundskolor och gymnasier kopierar och delar ut i undervisningen och annat arbete. Informationen används bland annat för att ta reda på kopieringens omfattning och innehåll. Informationen behövs vid redovisning av insamlade ersättningar till upphovsmän och förläggare och vid utveckling av användningslicenserna. Urvalet för enkäten tar hänsyn till statistisk täckning när det gäller undervisningsspråket och den geografiska spridningen av läroanstalterna.

Det är fråga om en tilläggsenkät till den enkät som skickades ut på våren 2022.