Material

Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden

Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering

Kontaktuppgifter

Julia Kuusiholma-Linnamäki
Ansvarig forskningsledare
+358 29 533 5551
julia.kuusiholma-linnamaki@karvi.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Avtal
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.8.2020 – 31.12.2023
Tid när insamlingen genomförs 2 – 31.1.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

I utvärderingen granskas ledningen av och ledningssystemen för den finländska småbarnspedagogiken. Utvärderingen genomförs i två skeden åren 2020–2023.I utvärderingens första skede (2020–2021) kartlades nuläget i fråga om ledningen av småbarnspedagogiken. Material för utvärderingen samlades in genom två olika enkäter, varav den första riktade sig till kommunernas högsta tjänsteinnehavare med ansvar för småbarnspedagogiken och den andra till daghemsföreståndare och handledare för familjedagvården. I utvärderingens andra skede (2022–2023) fokuserar man både på småbarnspedagogikens organisationsstrukturer och på organisationskulturen som möjliggörare av daghemsföreståndarens arbete.