Material

Statistik över internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Siru Korkala
029 533 8610
siru.korkala@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Utlämnas ej
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1 – 31.12.2022
Tid när insamlingen genomförs 2.1 – 10.2.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

Årlig datainsamling bland anordnare av yrkesutbildning. Datainsamlingen gäller internationell mobilitet bland studerande och personal. Mobiliteten omfattar arbetspraktik som studerande genomför utomlands samt personalens besök och arbetslivsperioder utomlands.