Datainsamling

Statsunderstödsverksamhetens kundnöjdhetsenkät 2023

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Matti Ranta
+358295331537
matti.ranta@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Utlämnas ej
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1 – 31.5.2023
Tid när insamlingen genomförs 8 – 31.5.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

Syftet med enkäten är att ta reda på kundernas erfarenheter av statsunderstödsprocessen. Resultaten används för att utveckla processen och systemet för statsunderstöd.

Enkäten skickas till alla som ansökte om understöd våren 2023 (uppskattningsvis 1 000 kontaktpersoner).

De tidpunkter som ges på denna sida är riktgivande. Exakta datum fastställs senare.