Material

Utbildningsstyrelsens läromedelsförlags enkät om läromedelsbrist 2020–2022

Organisationer Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Salla Peltola
+358 29 533 1441
julkaisut@oph.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Användningstillstånd
Tidpunkt som insamlingen/materialet gäller 1.1.2020 – 31.12.2022
Tid när insamlingen genomförs 24.11 – 8.12.2020
Beskrivning av insamlingen/materialet

Syftet med enkäten är att kartlägga vilka brister det finns i fråga om läromedel inom de olika utbildningsområdena. Utifrån resultaten i enkäten utarbetas en kostnadsplan för Utbildningsstyrelsens läromedel för kommande år.

UBS Läromedel är ett läromedelsförlag som drivs av Utbildningsstyrelsen. Det kompletterar de kommersiella förlagens urval och finansierar läromedel för små målgrupper.