Datainsamling

Utvärdering av grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Organisationer Nationella centret för utbildningsutvärdering

Kontaktuppgifter

Veera Hakamäki-Stylman
Prövningsansvarig (TVH)
+358295335555
veera.hakamaki-stylman@karvi.fi
Insamlingens metoder Enkätmaterial
Materialets användarvillkor Avtal
Tid när insamlingen genomförs 2.1 – 28.2.2023
Beskrivning av insamlingen/materialet

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning genomförs under 2022–2023. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de har fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering, vars mål är att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gör självvärderingen i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen görs i januari och februari 2023.