Sök datainsamlingar


Datainsamlingar och digitala material

Vilka datainsamlingar är på kommande till läroanstalterna i år? Vilken typ av material resulterar insamlingarna i?

Webbplatsen Datainsamlingar och digitala material fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

På webbplatsen kan du hitta information om insamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Här finns information om insamlingarnas innehåll, tidtabell och det material som sammanställts utifrån dem.

Du kan ge respons och/eller anmäla dig till nätverket som koordinerar enkätinsamlingar (Tiedon hyödyntäminen -verkosto) genom att skicka ett meddelande på adressen info(at)tiedonkeruut.fi. Vi hoppas att nationella aktörer ansluter sig till nätverket.

Användbara länkar

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för användare

På den här sidan finns information om både planerade och pågående datainsamlingar samt färdigställt material.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att dra nytta av informationen - bakgrund och målsättningar

Webbplatsen är ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar som berör den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

alt-text (optional, uses title if not set)

Spelregler för användning och delning av information

Med gemensamt utarbetade spelregler inom nätverket som koordinerar enkätinsamlingar betjänar webbplatsen alla olika användargrupper bättre.

Tilläggsinformation

THL:s materialkatalog (på finska)

aineistokatalogi.fi

De insamlingar och det material som finns på webbsidorna är producerade av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Statistikcentralens Taika-katalog över undersökningsmaterial

taika.stat.fi

Taika-katalogen presenterar material från olika områden som överlåts för forskningsändamål.

OKSA-ordlistan

sanastot.suomi.fi

I undervisnings- och utbildningsordlistan hittar du information om rekommenderade termer och vad de betyder.

Forskning.fi

forskning.fi

Tjänsten upprätthålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och den erbjuder information om forskning i Finland.

Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton logot
Suomen akatemian, Opetusalan ammattijärjestön ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen logot
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston logot
Helsingin yliopiston, Otuksen ja Jyväskylän yliopiston logot