Hoppa till huvudinnehåll

Datainsamlingar och material


Vilka datainsamlingar är på kommande till anordnare, skolor och läroanstalter i år? Vilka material har producerats utgående från tidigare insamlingar?

Tjänsten Datainsamlingar.fi fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

I tjänsten kan du hitta information om olika insamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Här finns information om insamlingarnas innehåll, tidtabell och det material som sammanställts utifrån dem.

Tjänsten upprätthålls av 12 olika organisationer som bildar ett samarbetsnätverk. Du kan ge respons och/eller anmäla dig till nätverket som koordinerar enkätinsamlingarna (Tiedon hyödyntäminen -verkosto) genom att skicka ett meddelande på adressen info(at)tiedonkeruut.fi. Vi hoppas att nationella aktörer ansluter sig till nätverket.

Användbara länkar

Anvisningar för användare av tjänsten

Anvisningar för användare av tjänsten

På den här sidan finns information om både planerade och pågående datainsamlingar samt färdigställt material.

Att dra nytta av informationen - bakgrund och målsättningar

Att dra nytta av informationen - bakgrund och målsättningar

Webbplatsen är ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar som berör den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

Spelregler för användning och delning av information

Spelregler för användning och delning av information

Med gemensamt utarbetade spelregler inom nätverket som koordinerar enkätinsamlingar betjänar webbplatsen alla olika användargrupper bättre.

Planerade eller pågående

Datainsamling

Enkät om grundskolornas specialundervisning
Tid när insamlingen genomförs 1.11 – 31.12.2023

Datainsamling

Gymnasiebarometern 2024
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 2.2.2024

Datainsamling

Amisbarometern 2022
Tid när insamlingen genomförs 3.12.2023 – 29.2.2024

Tilläggsinformation

THL:s materialkatalog (på finska)

aineistokatalogi.fi

De insamlingar och det material som finns på webbsidorna är producerade av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Statistikcentralens Taika-katalog över undersökningsmaterial

taika.stat.fi

Taika-katalogen presenterar material från olika områden som överlåts för forskningsändamål.

OKSA-ordlistan

sanastot.suomi.fi

I undervisnings- och utbildningsordlistan hittar du information om rekommenderade termer och vad de betyder.

Forskning.fi

forskning.fi

Tjänsten upprätthålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och den erbjuder information om forskning i Finland.

Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton logot
Suomen akatemian, Opetusalan ammattijärjestön ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen logot
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston logot
Helsingin yliopiston, Otuksen ja Jyväskylän yliopiston logot