Hoppa till huvudinnehåll

Datainsamlingar och material


Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs – materialet hittas i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog.

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs i början av juni. Orsaken till att tjänsten stängs är den låga användningsgraden.

Tjänsten Datainsamlingar.fi som öppnade vid årsskiftet 2020 samlade datainsamlingar inom utbildning och småbarnspedagogik och material baserade på insamlingarna i en och samma tjänst. Tjänsten fungerade som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och utnyttja resultaten. Med tjänsten strävade man efter att svara på behoven hos läroanstalter, forskare och myndigheter.

Nya material förs inte längre in i tjänsten. När tjänsten stängs i början av juni ersätts den av en sida som hänvisar vidare till andra tjänster. Materialet om småbarnspedagogik och utbildning som är tillgängligt för forskare och myndigheter finns i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog.