Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsguide


Dataskyddsguiden stöder utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i frågor som berör hanteringen av personuppgifter. Guiden innehåller till exempel information om principerna för behandling av personuppgifter, de registrerades rättigheter och vilka uppgifter som hör till en personuppgiftsansvarig.

Anordnarna av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt anordnarna av utbildning på andra stadiet behandlar i sin verksamhet en betydande mängd personuppgifter om barn, elever, studerande och vårdnadshavare.

Anordnarna ska i sitt administrativa arbete och i vardagen i daghemmen, skolorna och läroanstalterna iaktta de skyldigheter som behandlingen av personuppgifter medför. Utbildningsstyrelsens dataskyddsguide stöder anordnarna att fullgöra dessa skyldigheter.

Mera information om dataskyddsguidens målgrupp, avgränsningar och begrepp som används finns på sidan:

Dataskydd i småbarnspedagogiken och utbildningen