Anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning behandlar betydande mängder personuppgifter om barn och deras vårdnadshavare i sin verksamhet. Därför måste anordnarna se till att lagstiftningen om behandling av personuppgifter, det vill säga om dataskydd, följs i deras verksamhet.
Kaksi oppilasta työskentelee luokassa tabletin ja vihkon äärellä
Dataskyddskompetens är en kompetens som tillhör alla.