Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet


Den finländska utbildningen och läroplanerna är ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet baserade på de vägledande principerna för de mänskliga rättigheterna. Varje fostrare och lärare är samtidigt också en fostrare inom demokrati och mänskliga rättigheter. På dessa nätsidor har vi samlat mångsidigt material i syfte att främja barns och ungas delaktighet och en demokratisk verksamhetskultur.

Vad borde barn och unga få lära sig gällande mänskliga rättigheter? Hur ska jag berätta om olika kulturer och fostra till demokratisk delaktighet? Hur inleda när temat för lektionen är hatretorik?

Bekanta dig med materialet gällande barns och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratikompetens, språkliga och kulturella minoriteter samt fostran i global kompetens. Du utökar samtidigt ditt eget kunnande exempelvis gällande förebyggandet av våldsbejakande extremism och inom frågeställningar kring mänskliga rättigheter.