Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet


Den finländska utbildningen och läroplanerna är ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet baserade på de vägledande principerna för de mänskliga rättigheterna. Varje fostrare och lärare är samtidigt också en fostrare inom demokrati och mänskliga rättigheter. På dessa nätsidor har vi samlat mångsidigt material i syfte att främja barns och ungas delaktighet och en demokratisk verksamhetskultur.

Vad borde barn och unga få lära sig gällande mänskliga rättigheter? Hur ska jag berätta om olika kulturer och fostra till demokratisk delaktighet? Hur inleda när temat för lektionen är hatretorik?

Bekanta dig med materialet gällande barns och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratikompetens, språkliga och kulturella minoriteter samt fostran i global kompetens. Du utökar samtidigt ditt eget kunnande exempelvis gällande förebyggandet av våldsbejakande extremism och inom frågeställningar kring mänskliga rättigheter.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa valtioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa lapsen oikeuksia muun muassa opetuksessa ja kasvatuksessa. Sivulta saat tietoa lapsen oikeuksista ja tukea aiheen käsittelylle oppitunneilla tuntikokonaisuuksien, oppaiden ja pelien muodossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lasten ja nuorten osallisuus

Opettajien ja kasvattajien tehtäviin kuuluu vahvistaa lasten ja nuorten vaikuttamistaitoja ja kasvattaa ymmärrystä osallisuuden merkityksestä. Sivulle on koottu materiaalia lasten ja nuorten ihmisoikeuskasvatukseen ja osallisuuteen liittyen. Sivun materiaalit on suunnattu niin opettajille kuin suoraan lapsille ja nuorille itselleen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus

Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Sivulta saat tietoa ja tukea ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten käsittelyyn oppitunneilla. Sivulta löytyy esimerkiksi materiaalia tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatuksen tueksi

Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Sivulle on kerätty globaalikasvatukseen liittyviä materiaaleja ja niitä tarjoavia tahoja. Materiaalit liittyvät laajasti globaalikasvatuksen teemoihin, kuten maailman lasten oikeuksiin, kehitysyhteistyöhön sekä kulttuuritietoisuuteen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli- ja kulttuurivähemmistöt

Kieli ja kulttuuri ovat tärkeä osa yksilön identiteettiä ja siihen kasvua. Sivulle on koottu materiaaleja kieli- ja kulttuurivähemmistöistä. Materiaalit käsittelevät saamelaisia, romaneita sekä muita kansallisia ja kansainvälisiä kieli- ja kulttuurivähemmistöjä. Sivulle on listattu tahoja, jotka tarjoavat koulujen käyttöön muun muassa pelejä, tehtäviä, harjoitteita ja tietopaketteja aiheen käsittelyyn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy

Hyvin toimiva koulu tarjoaa hyvät palvelut, joilla syrjäytymistä ja muita radikalisoitumisen riskiä lisääviä ilmiöitä torjutaan. Sivulta löytyy kouluille ja opetushenkilökunnille tietoa ja tukea väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn ja syrjäytymiseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vihapuhe

Vihapuhe on ilmiö, joka tällä hetkellä rajoittaa yhä enemmän moniäänistä, demokraattista keskustelua Suomessa. Se rajoittaa erityisesti naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeutta osallistua julkiseen keskusteluun. Sivulta saat tietoa ja tukea vihapuheen käsittelyyn oppitunneilla ja kasvatustehtävissä.

Lisää aiheesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

Syftet med jämställdhetslagen är att förbättra jämställdheten mellan könen. Diskrimineringslagen å sin sida strävar till att främja likabehandling och förebygga all sorts diskriminering. Sidan stöder läroanstalterna vid uppgörandet, uppdaterandet och förnyandet av jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Global fostran och internationalisering

Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden syns allt tydligare och konkretare också i barns och ungas liv. Här hittas information om hur skolan bereder för ett liv i en kulturellt mångfaldig värld och för att agera konstruktivt och ansvarsfullt för den gemensamma planetens skull.