Hoppa till huvudinnehåll

Dialogfärdigheter och emotionella färdigheter


I den här digitala handboken för dialogfärdigheter och emotionella färdigheter finns tips för lärare för dialog i undervisningen och för att ge eleverna möjlighet att öva emotionella färdigheter, tankeförmågan och diskussionsfärdigheter. I handboken ingår även ett avsnitt om hur man kan behandla svåra frågor. Materialet erbjuder såväl teoretisk information som frågor att reflektera över och övningar att dra nytta av i undervisningen. Handboken för dialogfärdigheter och emotionella färdigheter riktar sig till lärare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Den kan även ge andra lärare och övrig pedagogisk personal kan få nya perspektiv och stöd för arbetet.