Avslutande självutvärdering

Självutvärderingen genom diskussion eller i skrift (essä)   

Som stöd för diskussionen eller skrivandet:

  1. Vilka tankar väcker begreppet cybersäkerhet hos dig?
  2. Har den ökade informationen om cybersäkerhet förändrat dina tankar
    • om hur man bör agera på nätet? Om ja, hur?
    • om det digitaliserade samhället? Om ja, hur?
  3. Har du diskuterat frågor om digital säkerhet med dina kompisar eller din familj?
  4. Har du stött på nyheter som rör cybersäkerhet? Om ja, hurdana?
  5. Cybersäkerheten är på ett eller annat sätt förknippad med all verksamhet på nätet. Skulle du kunna rikta in dig på en bransch där cybersäkerheten utvecklas?
  6. Om du fick bestämma hur du skulle ändra säkerheten på nätet just nu? Föreställ dig att vad som helst är möjligt.

Kom alltid ihåg att alla kan göra fel. det finns alltid hjälp att få. Det är viktigt att reagera snabbt på problemen.