Datasäkerhet och dataskydd i kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens

Eleven i åk 3-6

 • kan agera på ett tryggt sätt i  olika digitala tjänster. 
 • känner igen eventuella  risksituationer i digitala  tjänster och berättar om  dem.
 • skapar självständigt ett  säkert lösenord. Eleven  förstår att man inte ska  använda samma lösenord  i flera olika tjänster.
 • vet på vilka sätt digitala tjänster  samlar in information. Eleven  förstår att hen själv kan påverka  den information som samlas in om  hen.
 • är intresserad av trygghet i digitala tjänster och  uppmärksammar säkerheten och tryggheten på eget  initiativ. Hen förstår de särskilda drag som anknyter  till säkerhet och trygghet i digitala tjänster. 
 • övar på att hantera  lösenord och andra  identifieringsmetoder.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens, Utbildningsstyrelsen 2022  

Eleven i åk 7–9

 • är medveten om  datasäkerhetsrisker och  vet hur man ska agera  om datasäkerheten har  brutits.
 • förstår principerna för  säker behandling av  personuppgifter. Hen  följer anvisningarna för  dataskydd och  datasäkerhet i sitt arbete.
 • förstår syftet med  och de centrala  principerna för EU:s  dataskyddsförordning  och dataskyddslagen.
 • kan skydda sin egen  och andras integritet i  digitala tjänster. Hen  kan begränsa  behandlingen av sina  personuppgifter i dem.
 • förstår sin rätt att hantera och  använda data som samlats in om hen  själv samt överlåta dem vidare. Hen  förstår betydelsen av eget aktivt  agerande i datahantering.
 • är medveten om risker som har att göra med sakernas internet (IoT).
 • känner till skillnaderna  mellan olika  identifieringsmetoder och  deras datasäkerhetsnivåer.
 • förstår skillnaderna  mellan operativsystem i  fråga om datasäkerhet.
 • är medveten om typiska hot mot cybersäkerheten och  hur man kan förbereda sig för  dem.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens, Utbildningsstyrelsen 2022