Sammanfattning

Tips för skydd av egna uppgifter

  1. Använd omdöme när du offentligt delar information om dig själv. Minimera informationen du ger.
  2. Använd tillräckligt långa och komplicerade lösenord eller använd ett lösenordshanteringsprogram. Använd olika lösenord i olika tjänster och var särskilt uppmärksam på lösenord till sådana applikationer där du måste ge mer information om dig själv.
  3. Tvåfaktorsautentisering ökar informationssäkerheten.
  4. Olika nätfiskemeddelanden och försök att kapa konton är mycket vanliga. Även om meddelandet kommer från en bekant person kan det ändå vara ett bluffmeddelande
  5. Använd försiktighet och sunt förnuft när du öppnar e-postmeddelanden.
  6. Håll alla dina enheter skyddade och uppdatera enheterna uppdateringar.
  7. Undvik att använda flashminnen. Använd USB-flashminne på främmande enheter eller USB-minnen från andra endast i tvingande situationer och även då alltid via viruskontroll.
  8. Tänk efter innan du klickar på länkar du fått. Diffusa länkar ökar risken för många hot.
  9. Använd telefonen som en dator eftersom samma anvisningar gäller för verksamhet på telefoner. 
  10. Kom ihåg att dataskydd hör till varje människas grundläggande rättigheter.