Författarna och bakgrundsmaterialet

Materialet är delvis baserat på material om cybersäkerhetskunnande från Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus (STEK). Materialet har sammanställts och skrivits av lektorerna Ilkka Ahola-Luttila, Jani Kiviharju och Perttu Ervelius vid Helsingfors universitets övningsskola. Experter från Finlands nationella samordningscentrum (NCC-FI) har deltagit i framställningen av materialet genom att kommentera texterna. Produktionen av materialet har vid Utbildningsstyrelsen skötts av Krista Kaihovirta och Päivi Leppänen.

Utbildningsstyrelsen tackar STEK för att ha överlåtit bakgrundmaterialet för användning.

Utbildningsstyrelsen, STEK och det nationella samordningscentrum anser att det är viktigt att främja lärarnas och elevernas kunskap om cybersäkerhet.

Licens: CC ND-NC-SA