Du kan nog! Kom ihåg åtminstone det här

  • Hurdana erfarenheter har ni av andra människors beteende på nätet? Beskriv en situation som stannat i tankarna.
  • Vilka regler anser ni att det borde finnas i sociala medier eller på nätet i allmänhet? Finns det några regler eller instruktioner som inte är skrivna men som alla automatiskt borde följa?
  • Om ni använder sociala medier, vad skulle ni säga till en person som börjar använda sociala medier?
  • Vad skulle ni vilja säga till producenter av sociala medietjänster?

Var och en har rätt att bli bemött på ett vänligt och respektfullt sätt på nätet. Därför är det viktigt att alla beter sig på ett sätt som inte orsakar dem själva eller andra skada. På nätet ska man alltid iaktta gott uppförande, de regler som tjänsteleverantören har fastställt och lagen. Man klarar sig på nätet genom att komma ihåg de enkla spelreglerna som beskrivs i det här kapitlet. 

Nyckelord

Uppförande, källkritik, lagstiftning, ärekränkning, integritet, identitetsstöld