Sammanfattning

Uppför dig sakligt och ansvarsfullt på nätet

 1. Använd endast ditt eget användarnamn i webbtjänster.
 2. Var artig i dina meddelanden.
 3. Beakta mottagaren av meddelandet och kommunikationsmiljön.
 4. Respektera meddelandenas integritet.
 5. Delta med eftertanke i diskussioner på nätet.
 6. Se till datasäkerheten.
 7. Var medveten om vad du förbinder dig till.
 8. Kom ihåg källkritiken.
 9. Kom ihåg att nätet har ett långt minne.
 10. Följ lagar och bestämmelser.
 11. Respektera dig själv och andra!