Uppgifter

 Spelregler för diskussioner på nätet

  1. Diskussionsforum på webben har ofta sina egna spelregler. Läs nyheten om spelreglerna för Yles webbdiskussion.

Ylen nettikeskustelun pelisäännöt - YLE

3. Diskutera med ett par eller i en liten grupp varför anvisningarna ni har valt har getts och varför de behövs. Vilka negativa följder kan det få om anvisningarna inte följs?

4. Fundera tillsammans på hur ett beteende som respekterar någon annan ser ut. Anteckna vissa saker och fundera på om samma saker också gäller för uppförande på nätet. Gå igenom deltagarnas erfarenheter av respektfullt och respektlöst beteende på nätet.

6. Titta på intervjun med youtubaren. Diskutera följderna av hatkommentarer.