Uppgifter

Bekanta dig med artikeln

1. Vilka hot kopplade till deepfake-videor framkommer i artikeln?

2. Gör en lista över sätt att försöka identifiera videobedrägerier.

3. Välj en av följande påhittade situationer. Fundera på vilka följder en deepfake-video om en person kan ha, varför?

  • Roni Bäck meddelar att han är trött på att göra YouTube-videor och ber sina följare att avfölja honom.
  • Sanna Marin avslöjar att hon fått pengar i utbyte mot en sträng coronapolitik.
  • Miley Cyrus säger att hon aldrig själv har sjungit i sina sånger.
  • Christiano Ronaldo berättar att han använt dopningsmedel under hela sin karriär.
  • Elon Musk berättar att han donerar sin egendom till hemlösa.

4. Förklara med egna ord begreppen desinformation, felaktig information och malinformation. Ge exempel.

5. Vilka risker kan vara förknippade med följande påhittade situationer? Bedöm hur allvarliga situationerna är från den mest skadliga till den minst skadliga.

a) En elev redigerar en Wikipedia-artikel så att den kritiserar en offentlig person.

b) En elev anger den egna skolans namn vid en avstjälpningsplats i karttjänsten OpenSourceMap.

c) En hacker ändrar en digital informationsskärm som staden upprätthåller vid en sevärdhet så att den visar roliga memes.

d) Ett sjukhus läge i Googles kartapplikation har angetts flera kilometer från dess rätta läge.

e) En utomstående aktör blandar ihop de vitsordsuppgifter som skickats från skolorna för gemensam ansökan.

f) Cyberbrottslingar har gjort ändringar och raderingar i Kanta-tjänsten som innehåller hälso- och receptuppgifter.