Teknisk datasäkerhet

Med teknisk datasäkerhet avses de lösningar som vi gör med våra digitala enheter för att de ska vara så säkra att använda som möjligt. En enhets eller tjänsts användbarhet kan ibland lida av åtgärder som förbättrar säkerheten, eftersom tekniska lösningar som främjar säkerheten kan kräva mer av användaren. Tekniska lösningar som främjar säkerheten belönar dock på längre sikt när informationen hålls säker.

Nyckelord  

Sabotageprogram, virusskydd, brandvägg, installation av uppdateringar, virus, spionprogram, säkerhetskopiering och VPN-anslutning