Teknisk datasäkerhet i kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens

Eleven i åk 7–9

  • kan skydda sin egen  och andras integritet i  digitala tjänster. Hen  kan begränsa  behandlingen av sina  personuppgifter i dem. 
  • *kan vid behov installera ett  antivirusprogram eller en brandvägg,  samt tillfälligt inaktivera dem.
  • *kan åtgärda sin  datasäkerhet i  problemsituationer.
  • kan vanvända eventuella  lösenordsprogam.
  • kan administrera  användarrättigheter för  filer.
  • vet vad webbläsarens  cacheminne, kakor,  privat surfningsläge och  sidhistorik är. Hen kan  använda dem. 
  • kan skydda sina uppgifter  och filer från att försvinna  eller förstöras och kan  säkerhetskopiera dem.  
  • känner till grunderna för  teknisk datasäkerhet och  förstår grundprinciperna för  hur man skyddar sig mot  skadeprogram.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens, Utbildningsstyrelsen 2022