Sammanfattning

Tips för att upprätthålla datasäkerheten

  • Installera de senaste uppdateringarna för enheterna
  • Installera endast sådana applikationer vars tillförlitlighet du är helt säker på
  • Säkerhetskopiera viktiga uppgifter och filer.
  • Om det inte längre finns uppdateringar av operativsystemet för enheternas kan enhetens livslängd ha överskridits. Försök byta ut enheten mot en nyare så snart som möjligt.