På vilket sätt hänger dataekonomi och demokrati ihop?

I en demokrati är det viktigt att medborgarna är fria och kan påverka landets gemensamma angelägenheter. För att människor ska kunna påverka samhälleliga frågor på det sätt de önskar måste de ha tillgång till tillräcklig information, förmåga att tänka fritt och bestämma om sina egna angelägenheter. För att man ska kunna tänka fritt måste man ha ett privat utrymme att fundera på saker i lugn och ro och överväga olika alternativ. Om en person inte har tillräckligt med integritet, begränsas förmågan att tänka fritt. Överdriven insamling av data har en negativ inverkan på människors integritet.

De tekniska lösningar som erbjuds av stora dataekonomiska aktörer, såsom sociala medier, sökmotorer och artificiell intelligens, använder människor för att söka information, men de sprider den också. De största aktörerna kan direkt påverka vem som ser vad och om det är lögner eller riktig information som sprids. Dessa företag avgör vilka slags budskap som förstärks för de stora massorna och vilka budskap som endast blir synliga för några få personer. Eftersom de största sociala medierna och sökmotorerna säljer sina egna tjänster till annonsörer vill de att människor ska använda deras tjänster så länge som möjligt för att så många som möjligt ska se reklamerna. Därför stärker de med hjälp av algoritmer negativa eller aggressiva meddelanden, även om de skulle vara lögner, eftersom de får människor att reagera och stanna kvar längre i tjänsten. På så sätt sprids lätt budskap och lögner som avsiktligt orsakar splittring på nätet, desinformation, som i sin tur försvagar demokratin. Det finns fientligt inställda länder, organisationer och människor som vill försvaga demokratin och därför använder desinformation som ett verktyg.

Något att fundera på: Dataekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter

  1. Överdriven insamling av data påverkar individens grundläggande rättigheter, men vad innebär det med tanke på individens frihet och hela samhället?
    • Det är bra att fundera på följande: Eftersom privatlivet är viktigt med tanke på människans självbestämmanderätt och tankefrihet, påverkas människans förmåga att vara sig själv om den äventyras. Om vi inte kan tänka fritt och bestämma om våra egna angelägenheter påverkar det hela samhället, eftersom det är vi människor som utgör samhället. Då talar vi om att våra grundläggande rättigheter kränks och att demokratin som är viktig för det finländska samhället äventyras.
  2. Hur kan insamlingen av persondata till dataekonomins stora företag påverka individers liv? Och demokratin? Hurdana konsekvenser kan det få om demokratin äventyras? 

Något att fundera på: Spridning av falskt innehåll

  1. Har du någon gång sett osant innehåll som sprider sig snabbt på nätet eller i någon app?
  2. Hurdana påståenden, inlägg, videor eller memes gör dig arg – och varför? Hur har du agerat om du har blivit väldigt arg på något innehåll? Och hur borde man agera? Vad tror du att den som postat eller skickat innehållet ville uppnå genom att dela det?
  3. Har du någonsin, när du stött på falskt innehåll, funderat på vem den ursprungliga upphovsmakaren varit och vilka deras avsikter är?
  4. Vad funderar du på innan du delar innehåll med andra? Vilken typ av innehåll kanske inte bör delas?
  5. Ta reda på vad som avses med missinformation och desinformation.