Frågor och svar relaterade till digitala profiler och digiprofiltest

Vad är en persons digitala profil?

Användningen av digitala tjänster och enheter skapar ett spår av individen, data. Detta kallas 'digital profil'. Med Sitras digiprofiltest kan man identifiera sin egen internetanvändning och få en "digital profil"

Testet berättar om vårt beteende på nätet ur tre olika perspektiv: attityd, kunskap och verksamhet.

Kunskap: Hur mycket vet vi om dataekonomin och spelreglerna i anslutning till den? Det är viktigt att känna till sina rättigheter när man använder internet. Vad kan jag till exempel göra eller var får jag hjälp om någon svartmålar mig i sociala medier eller om tjänsteleverantören låser mina meddelanden eller min profil? Likaså är det nyttigt att kunna identifiera till exempel fejkprofiler på nätet och bedöma informationssäkerheten i en webbutik.

Attityd: Vilken är vår inställning till dataekonomins nuvarande praxis? Många godkänner till exempel webbplatsers kakor eller användarvillkoren för tjänster, till exempel sociala medier, utan att fundera på saken. Andra oroar sig däremot för nuläget.

Aktivitet: Hur vi utnyttjar funktioner i anslutning till digitala tjänster, såsom sekretessinställningar eller lokaliseringsinformation?

Enligt Sitras enkät (2021) är människor allt oroligare för var deras data hamnar och hur de används. Ur individens synvinkel är utmaningarna särskilt förknippade med integritetsskyddet, användarvillkoren och möjligheterna att påverka användningen av egna data.

 Utbildningsstyrelsen och Sitra har i samarbete uppdaterat Sitras Digiprofiltest för att lämpa sig för 12-18-åringar.