Aktivitet

Testet kartlägger tre dimensioner av nätbeteendet hos en person:

  1. Kunskap: Hur mycket vet personen om dataekonomin och om lagstiftningen i anslutning till den?
  2. Attityd: Vad är personens attityd till de existerande förfarandena i dataekonomin?
  3. Verksamhet: Hur utnyttjar personen olika egenskaper hos de digitala tjänsterna, såsom integritetsinställningar eller positionsdata?

Här har de vanligaste frågorna relaterade till aktivitet samlats.