1. Vad avses med delning av positionsdata? Vilka fördelar eller nackdelar finns det med att dela positionsdata?

Delning av positionsdata innebär att tjänsteleverantören får veta din exakta eller ungefärliga position i världen, antingen när tjänsten används eller hela tiden. Särskilt när det gäller en mobiltelefon kan man se dess exakta position. Även om man inte delar positionsdata, kan tjänsten alltid utifrån informationen om routning se ungefär var i världen du befinner dig (stat eller mer precist).

Det är bra att fundera på vilken tjänst man vill att ska veta om var man rör sig. När tjänsten samlar in uppgifter över en längre tidsperiod kan den relativt exakt sluta sig till på vilken adress du bor, var du jobbar, hur din dagliga rutin ser ut samt vad du har för hobby och kompiskrets. När du träffar andra människor som använder samma tjänst kan tjänsten sluta sig till att ni har träffats och på så sätt veta att ni känner varandra.

Det är bra för var och en att fråga sig varför en tjänst vill veta var man befinner sig. I många fall efterfrågas positionsdata bara för att man vill samla in så mycket personuppgifter som möjligt, men det är inte till någon nytta för den som använder tjänsterna. Ett undantag är till exempel kartapplikationer som du begär en vägbeskrivning av.

Förutom att det kan vara helt onödigt att lämna ut positionsdata till vilken applikation som helst, kan det också vara skadligt.