4. Varför kan det inte finnas avgiftsfria digitala tjänster?

Utvecklingen och upprätthållandet av digitala tjänster kräver arbete och resurser, alltså pengar. Om du inte själv betalar för tjänsten, är du inte enbart en kund, utan också en produkt som säljs. I praktiken betalar man för digitala tjänster med sin egen integritet, pengar eller en kombination av dem. Ett undantag från den här regeln är tjänster som finansieras med offentliga medel, exempelvis Yle Arenan, Mina Kanta-sidor och motsvarande, som är avgiftsfria för användaren eftersom de finansieras på annat sätt än genom kundavgifter. Likaså är stiftelsers tjänster, till exempel Wikipedia eller Signal App, avgiftsfria eftersom de finansieras på annat sätt och respekt för individens rättigheter ingår i deras grundläggande verksamhetsprinciper.

Varför samlar vissa tjänster inte in någon information eller hävdar att de inte gör det?

Varje tjänst bör endast samla in de uppgifter som den verkligen behöver för att kunna erbjuda sin tjänst. Vissa tjänster kan fungera helt anonymt och avstå från att samla in ens grundläggande analysdata, men sådana tjänster är sällsynta.